NazivDržavni arhiv u Varaždinu (DAV)
Repozitorij (URL)http://davz.eindigo.net/
Repozitorij (tip)Indigo
  
rrep

≈ 729  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
18338 | Pismo Franje Žigrovića Ivanu Kukuljeviću
18340 | Pismo Franje Žigrovića Ivanu Kukuljeviću
18341 | Pismo Ivana Žigrovića Ivanu Kukuljeviću
18339 | Pismo Franje Žigrovića Ivanu Kukuljeviću
18346 | Pismo Franje Žužela Ivanu Kukuljeviću
18344 | Telegram Županijskog suda u Požegi Ivanu Kukuljeviću
18342 | Pismo dr. Ive Žirovčića Ivanu Kukuljeviću
18347 | Pismo Franje Žužela Ivanu Kukuljeviću
18343 | Pismo J. Živkovića Ivanu Kukuljeviću
18345 | Pismo Josipa Žuvića Ivanu Kukuljeviću