NazivNacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)
RepozitorijDigitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Repozitorij (URL)http://digitalna.nsk.hr/
Repozitorij (tip)Indigo
NapomenaNacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava. Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira hrvatsku i nacionalnu zbirku knjižnične građe, izrađuje kataloge i skupne kataloge, obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog središta, izrađuje tekuće, retrospektivne i specijalne baze podataka. Knjižnica je zadužena i za zaštitu građe, provodi i potiče preventivne mjere zaštite te izvodi konzervatorsko-restauratorske radove. Obavlja informacijsku, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.
  
rrep

≈ 343  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
17489 | [Podaci o natpisima u Barbanu. Stablo obitelji Stanković.].
17496 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 9, 1(1868) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17491 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 8, 1(1865) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17488 | [Pismo Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ambrozu Vranyczanyu].
17495 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 6, 1(1863) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17490 | Acta Croatica = Listine Hrvatske / izdaje Ivan Kukuljević Sakcinski.
17494 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 3, 1(1854) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17497 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 12, 1(1875) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17493 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 1, 1(1851) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.
17492 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku : 11, 1(1872) / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski.