NazivHrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
RepozitorijDiZbi.HAZU | Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Repozitorij (URL)http://dizbi.hazu.hr/
Repozitorij (tip)Indigo
NapomenaHrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) je najviša kulturna i znanstvena institucija u Hrvatskoj kojoj je cilj promicanje hrvatske znanosti i umjetnosti, poticanje i organiziranje znanstvene i umjetničke djelatnosti te razvijanje znanstvene i kulturne suradnje Hrvatske s drugim zemljama. Na poticaj đakovačkoga biskupa J. J. Strossmayera utemeljena je 1860., a službeno otvorena kada je car Franjo Josip I. potvrdio njezina pravila 4. ožujka 1866. U sastavu Akademije djeluje više znanstvenoistraživačkih i galerijsko-muzejskih jedinica te kabineta i centara te se velika pozornost posvećuje nakladničkoj djelatnosti u okviru koje se izdaju mnogobrojni časopisi, knjige, monografije, rječnici, katalozi izložaba. Knjižnica HAZU namijenjena je istraživačima u području humanističkih i društvenih znanosti i jedna je od najvećih i najbogatijih hrvatskih znanstvenih knjižnica. Osnovana je 1867., a već 1868. Akademija je kupila privatnu biblioteku I. Kukuljevića Sakcinskoga. Fond sadrži oko 300 000 svezaka knjiga i vrlo bogatu zbirku stranih i domaćih serijskih publikacija te poseban odjel starih i rijetkih knjiga. Bibliografsko je središte Akademije, a postupno se pretvara i u središte Akademijina knjižničnoga sustava i suvremeni informacijsko-referalni centar kojemu je zadaća posredovanje svih vrsta informacija o Akademiji i njezinim izdanjima.
  
rrep

≈ 6.070  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13024 | Ivan Kukuljević Sakcinski
13019 | God. 13(1982), br. 1
13022 | Ivan Kukuljević - povjesničar
13023 | Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine
13025 | Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar
13016 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX
13021 | Hrvati za nasljednoga rata
13017 | Bibliografski pregled tiskanih djela i rukopisa I. K. Lalanguea te radovi o njegovom životu i radu
13018 | Etnološko-folkloristički zapisi Ivana Kukuljevića-Sakcinskog u "Danici Ilirskoj " (1842.- 1846.)
13020 | God. 17(1986), br. 1