≈ 478  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
20984 | Nema podataka
20981 | 1) Mađarske i hrvatske narodne pjesme iz Laslova.; 2) Pjesme iz Jankovaca i Vinkovaca , 1958.
20982 | 1) Mađarske narodne pjesme u Hrastinu (Slavonija), 1957.; 2) Folklorna glazba u Međimurju 1961.; 3) Kolo poskočica iz Osojnika, 1963.
20983 | 1) Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.; 2) Republička smotra na Šalati u Zagrebu, 1962.
20980 | 1) Glagoljska misa u Ninu.; 2) Folklorna građa iz Bačkog Brega, 1962.
20987 | U jednoj tihoj proljetnoj noći
20985 | Polka
20986 | Slovenska pjesma
20979 | 1) Folklorna glazba u Međimurju 1961.; 2) Slavonija. Ples raznih kola dijelom uz pjevanje, sve uz svirku tamburaškog orkestra.
20978 | 1) Folklorna glazba u Međimurju 1959.; 2) Malorca dances, 3) Švicarska narodna muzika.