Ivana Hirschmann (1866 – 1943)
Ivana Hirschmann (1866 – 1943)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 7663

HIRSCHMANN, Ivana (Nanette), učiteljica gimnastike (Sveti Nikola kraj Zeline, 23. II. 1866 — Oświęcim, njem. Auschwitz, 8. V. 1943). Završila Višu djevojačku školu u Zagrebu 1882. i trogodišnju samostansku preparandiju 1885. te položila ispit za tjelovježbenu učiteljicu u nižim pučkim školama. God. 1888. položila je ispit iz matematičko-tehničke skupine predmeta za učiteljsku službu u višim pučkim školama, a 1894. u višim djevojačkim školama te kao jedina ženska polaznica Tečaja za učitelje gimnastike u Zagrebu 1894–96. položila ispit za tjelovježbenu učiteljicu u srednjim školama. Od 1891. privremena je pomoćna učiteljica tjelovježbe u Građanskoj djevojačkoj školi, 1908. stalna (prava) učiteljica nižih pučkih škola »s potrebnom podukom u gimnastici«, a 1912. i viših djevojačkih škola kućanskoga i trgovačkog smjera.

Povezani zapisi