Anđela Horvat (1911 – 1985)
Anđela Horvat (1911 – 1985)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 26182

Horvat, Anđela, hrvatska povjesničarka umjetnosti i konzervatorica (Krašić, 18. III. 1911 – Zagreb, 26. IX. 1985). Diplomirala 1935. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1956. i doktorirala. U službi zaštite spomenika u Zagrebu (1941–70) sudjelovala je u njezinoj organizaciji i usustavljivanju znanstvene građe. Redovita članica JAZU (danas HAZU) od 1983. Istraživala je spomenike kulture i urbanističke cjeline kontinentalne Hrvatske od VII. stoljeća do secesije, poglavito srednjovjekovnu arhitekturu i burgove, gotičku skulpturu, paralelizam stilova u razdoblju između gotike i baroka, umjetnost baroka i historicizma.

Povezani zapisi