Velimir st. Deželić (1864 – 1941)
Velimir st. Deželić (1864 – 1941)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 14924

Deželić, Velimir, st., hrvatski književnik, leksikograf i knjižničar (Zagreb, 21. II. 1864 – Zagreb, 7. II. 1941). Napustivši studij medicine u Beču, pisao podlistke o bečkome kazališnom životu u Narodnim novinama. Vratio se u Zagreb 1888., studirao prirodne znanosti, doktorirao 1896. Od 1894. radio u Sveučilišnoj knjižnici, u kojoj je 1911–19. ravnatelj, potom do 1924. u Zemaljskom arhivu u Zagrebu. U Knjižnici je stručno uredio zbirku inkunabula, a kao ravnatelj temeljito ju je reorganizirao, opremio javnim katalozima, izradio raspored struka za prvi stručni katalog dostupan javnosti. Hrvatskom je knjižničarstvu najviše pridonio izradivši s Rudolfom Lubynskim osnovu za organizaciju i prostorno uređenje zgrade Sveučilišne knjižnice na Marulićevu trgu u Zagrebu, prve namjenski izgrađene knjižnice na slavenskom jugu. U njoj je njegovom zaslugom 1915. pohranjena Metropolitana.

Povezani zapisi