Mažuranić obitelj
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 39658

Mažuranić, hrvatska obitelj podrijetlom iz Novoga Vinodolskoga. Stariju povijest Mažuranića, prije doseljenja na područje Novoga (Novi Vinodolski), povjesničari su rekonstruirali na temelju sačuvanog obiteljskog rodoslovlja uglednoga hrvatskoga kulturnog djelatnika iz XIX. st. Antuna. Prema tom rodoslovlju općenito se smatra da Mažuranići potječu iz južne Hrvatske te da se barem jedna njihova grana preko Splita preselila u Senj. U Splitu se spominju oko 1360., a sa Senjom se povezuje prvi poimence poznati član obitelji Ivan (spominje se oko 1550), koji je bio »konjik« u Vojnoj krajini. Od XVI. st. njegovi se potomci na području Novoga spominju kao poljodjelci i stočari, odnosno slobodnjaci Frankapana. U XVII. i XVIII. st. pojedini se članovi obitelji nazivaju i patronimom Janković.