Alegorija Industrije za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Industrije za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)