Korištenje preslika

Na ovome portalu nalaze se samo metapodaci o digitalnim preslikama koje su trajno pohranjene i u većini slučajeva javno dostupne u digitalnim zbirkama/repozitorijima institucija koje surađuju na portalu. Digitalne preslike do kojih vode poveznice s ovog portala mogu se koristiti isključivo onako kako je uređeno u matičnim digitalnim zbirkama/repozitorijima pripadajućih institucija.

Kontakt

info@znameniti.hr