Upute za korištenje

Na tematskom portalu Znameniti.hr pretražuju se podaci o djelima značajnih autora ili osoba iz javnog života ili građa koja govori o njima i njihovu djelovanju. Građa se čuva u digitalnim zbirkama i repozitorijima hrvatskih knjižnica, arhiva, muzeja i znanstvenih institucija, pa je pregledavanje i preuzimanje digitalnih sadržaja moguće samo u repozitorijima suradnih institucija do kojih vode poveznice s portala.

U polje za pretraživanje potrebno je upisati ime ili prezime znamenite osobe ili bilo koju riječ iz opisnih podataka o digitaliziranim sadržajima na portalu.

Rezultat pretraživanja pojavljuje se u dvama stupcima. U lijevom rezultati su grupirani u dvjema skupinama faseta: Izvor zapisa (institucije u čijem se digitalnom repozitoriju nalazi traženi podatak) i Znameniti (popis osoba čija su djela zastupljena na portalu). U desnom stupcu prikazani su digitalizirani sadržaji.

Upit se može suziti klikom na jednu od faseta u lijevom stupcu ili upisom bilo koje riječi iz opisnih podataka u polje za pretraživanje desno:

Upute

Klikom na sličicu desno (npr. naslovna stranica, portret i sl.) aktiviramo povezivanje s građom u digitalnoj zbirci ili repozitoriju u kojem se digitalni sadržaj trajno čuva, a može se pregledavati i preuzeti.