Ruđer Josip Bošković (1711 – 1787)
Ruđer Josip Bošković (1711 – 1787)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 8948

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). Školovanje započeo u Dubrovniku u Collegium Ragusinum, a nastavio u isusovačkom zavodu Collegium Romanum u Rimu. Studirao retoriku (1727–29), filozofiju (1729–32) i teologiju (1738–41). Kao student teologije počeo je (1740) predavati matematiku u Collegium Romanum. Za svećenika se zaredio 1744. i preuzeo katedru matematike do 1760.

Povezani zapisi