Dimitrija Demeter (1811 – 1872)
Dimitrija Demeter (1811 – 1872)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 14475

Demeter, Dimitrija, hrvatski književnik, kritičar, prevoditelj i kazališni djelatnik (Zagreb, 21. VII. 1811 – Zagreb, 24. VI. 1872). Odvjetak ugledne grčko-cincarske trgovačke obitelji koja je stigla u Zagreb potkraj XVIII. st. Diplomirao je medicinu 1836. u Padovi. U Zagrebu od 1840. preuzeo poslove oko utemeljenja hrvatskoga profesionalnoga glumišta, gdje je na različitim visokim dužnostima djelovao gotovo do smrti. Prve književne radove pisao je novogrčkim jezikom (lirika i drame), a u hrvatski je književni život ušao 1838. prilogom na njemačkom jeziku u knjizi J. Draškovića Ein Wort an Illyriens hochherzige Töchter. Iste su godine objavljena Dramatička pokušenja – dio parvi s programatskim Predgovorom u kojem je ostvario sintezu književnoteoretskoga i nacionalnoprogramatskoga shvaćanja drame i kazališta.

Povezani zapisi