Biserka Belicza (1942 – 2005)
Biserka Belicza (1942 – 2005)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 1635

BELICZA, Biserka, povjesničar medicine (Zagreb, 8. II 1942). Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Zagrebu, gdje je 1966. završila studij medicine. God. 1971. završila je postdiplomski studij iz javnog zdravstva, a 1974. doktorirala iz područja organizacije zdravstvene službe na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1969. radi u Zavodu za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti JAZU, gdje od 1980. vodi Odsjek za povijest medicinskih znanosti. Uz to od 1975. predaje povijest medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1977. naslovni docent (1981. izvanredni profesor). God. 1977. je izabrana za člana suradnika JAZU. Kao dobitnik stipendije »Zlatko & Joyce Baloković« provela je akademsku godinu 1978/1979. na postdoktorskom studiju povijesti znanosti i povijesti medicine na Harvard University (SAD).

Povezani zapisi