Maja Bošković-Stulli (1922 – 2012)
Maja Bošković-Stulli (1922 – 2012)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 8949

Bošković-Stulli, Maja, hrvatska istraživačica usmene književnosti (Osijek, 9. XI. 1922 – Zagreb, 14. VIII. 2012). Slavistiku studirala u Zagrebu, Kazanju, Sankt Peterburgu i Beogradu. Diplomirala 1950., doktorirala 1961. u Zagrebu temom Narodna predaja o vladarevoj tajni. Godine 1952–79. bila je zaposlena u Institutu za etnologiju i folkloristiku (tada Institut za narodnu umjetnost). Bila je glavna urednica Narodne umjetnosti 1963–73., članica međunarodnih udrugâ za istraživanje pripovijedanja, u uredništvima međunarodne edicije Enzyklopädie des Märchens te časopisa Fabula. Redovita je članica HAZU bila od 2000. Dobila je Nagradu za životno djelo (1990).

Povezani zapisi