Marija Kumičić (1863 – 1945)
Marija Kumičić (1863 – 1945)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 11368

KUMIČIĆ, Marija, pjesnikinja, publicistica, društvena i kulturna djelatnica (Varaždin, 11. XII. 1863 — Zagreb, 22. II. 1945). Višu djevojačku školu završila u Varaždinu 1878. Nakon udaje za književnika i političara E. Kumičića 1882. kao članica Stranke prava sudjelovala u političkom životu, a nakon suprugove smrti 1904. posvetila se karitativnomu i socijalnomu radu te brizi o njegovoj književnoj ostavštini, polemizirajući s kritičarima i MH (Hrvatsko pravo, 1904, 2658, 1908, 3787; Hrvatska smotra, 1907, 331; Hrvatska, 1912, 59). Pjesmama i prozom, populističkim polemičnim člancima, govorima i predavanjima te prijevodima s francuskoga i njemačkoga surađivala je u periodicima Hrvatska vila (1882–83), Hrvatska (1888–90, 1892–97, 1912, 1914), Crvena Hrvatska (1893), Obzor (1893), Prosvjeta (1893–95, 1913), Bršljan (1896), Hrvatsko pravo (1896, 1899–1900, 1903–09, 1926, 1929), Novi viek (1897–99), Hrvat (1903, 1905), Hrvatska zastava (1903), Hrvatska kruna (1904–05), Hrvatska smotra (1906–07, 1944), Osječki tjednik (1906), Dom i svijet (1907), Savremenik (1907), Neven (1908), Posavska Hrvatska (1908), Domaće ognjište (1910–12), Zora (1911), Dečije novine (Novi Sad 1921–22), Hrvatsko kolo (1929, 1943), Naša žena (1935–36), Klasje naših ravni (Subotica 1936), Hrvatska straža (1938), Hrvatica (1939–40), Kalendar sv. Ante (1940–41), Subotička Danica (1940), Obitelj (1941), Hrvatska gruda (1942–43), Osvit (1942), Hrvatski krugoval (1943) i Nova Hrvatska (1944).

Povezani zapisi