Anica Bošković (1714 – 1804)
Anica Bošković (1714 – 1804)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 8942

Bošković, Anica, hrvatska pjesnikinja (Dubrovnik, 3. XI. 1714 – Dubrovnik, 11. VIII. 1804). Iznimno izobražena; poznavala je latinski, talijanski i francuski jezik. Od njezina književnog rada u cijelosti je sačuvana i tiskana samo božićna pastorala Razgovor pastirski vrhu porođenja Gospodinova (1758), namijenjena ponajprije mladim čitateljicama, a ispjevana u osmeračkim katrenima. Jedan je dio njezinih religioznih pjesama, vrlo jednostavnih po sadržaju i izrazu, ostao u rukopisu, okupljen pod naslovom Poesie Illiriche, a Pjesni na čast Prisv. Srca Jezusova tiskane su u jednome molitveniku 1783.

Povezani zapisi