Anica Nazor (1935)
Anica Nazor (1935)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 43166

Nazor, Anica, hrvatska paleoslavistica (Potoci kraj Drvara, BiH, 2. II. 1935). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959), doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zadru (1965). Od 1962. do umirovljenja 2005. bila je zaposlena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu (ravnateljica 1967–78. i 1986–2005). Redovita članica HAZU (od 1992), članica Međunarodnoga povjerenstva za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika, za hrvatsku redakciju kojega je znanstvena urednica; uređivala i staroslavistički časopis Slovo (1975–2006). Bavila se tekstologijom hrvatske srednjovjekovne glagoljske književnosti. Utvrdila je npr. izravni talijanski predložak senjskomu Transitu svetog Jerolima, proučavala hrvatskoglagoljske legende, fabularnu i didaktičku prozu. Objavila je mnogobrojne radove o hrvatskoglagoljskom tiskarstvu, od kojih mnogi imaju monografski značaj.

Povezani zapisi