Ana Vidović (1800 – 1879)
Ana Vidović (1800 – 1879)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 64534

Vidović, Ana, hrvatska pjesnikinja (Šibenik, 7. IX. 1800 – Zadar, 12. IX. 1879). Prva pjesnikinja u Dalmaciji koja se priklonila ilirskomu pokretu, 1844–46. objavila je petnaest epsko-lirskih pjesama u Zori dalmatinskoj. U romantičarskom dvojezičnom spjevu Anka i Stanko ili Dubrava Mojanka blizu Splita / Annetta e Stanislao ossia Il Bosco Mojanka vicino Spalato (1841) u desetercima je opjevala legendu o nesretnim ljubavnicima.

Povezani zapisi