Drašković obitelj
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 16185

Drašković, hrvatska velikaška obitelj. Pretpostavlja se da potječu iz plemena Kršelaca, premda V. Klaić drži da su podrijetlom iz plemena Mogorovića. Prema rodoslovlju, začetnik obitelji bio je Ivan (u. 1234), koji se navodno istaknuo u vrijeme kralja Andrije II. Arpadovića kao zapovjednik križarske vojske u bitkama za Damask. Nikola se iskazao u bitkama protiv Tatara 1241–42. U vojnoj službi kralja Ludovika I. Anžuvinca spominje se 1347. Petar. Prvi u izvorima potvrđeni pripadnik obitelji bio je Juraj (oko 1450 – oko 1490). Na Cetinskome saboru 1526/27. sudjelovao je Bartol, koji je zbog osmanskog pustošenja napustio stare obiteljske posjede s obiju strana Velebita i preselio se u Pokuplje. Njegovi sinovi Juraj II. i Gašpar (1530–91) položili su temelj snazi i bogatstvu obitelji.