Ivan Brlić (1894 – 1977)
Ivan Brlić (1894 – 1977)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 2863

BRLIĆ, Ivan, pravnik, publicist i književnik (Zagreb, 28. IX 1894 — Brežice, 26. IV 1977). Sin Vatroslava Brlića i Ivane Brlić-Mažuranić. Osnovnu školu polazio u Slavonskom Brodu, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1906–13). iz koje je 1912. bio isključeti zbog sudjelovanja u đačkom štrajku. Počinje studij prava u Berlinu 1913, a već iduću školsku godinu nastavlja u Zagrebu. Od 1916. do kraja rata nalazi se na talijanskoj fronti, a poslije rata u Zagrebu nastavlja studij, koji 1920. završava u zvanju doktora prava. Bio je odvjetnički pripravnik u Osijeku te odvjetnik u Brodu i od 1923. dvadesetak godina u Zagrebu. Od početka rata više boravi u Jesenicama na Dolenjskom baveći se i poljodjelskim gospodarstvom. U časopisu Liga naroda, kome je i odgovorni urednik, redovito 1929–32. izvješćuje iz Ženeve o radu organa Lige naroda, pišući i o drugim međunarodnim organizacijama i skupovima održavanim u drugim evropskim centrima.