Boris Magaš (1930 – 2013)
Boris Magaš (1930 – 2013)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 37977

Magaš, Boris, hrvatski arhitekt i teoretičar arhitekture (Karlovac, 22. VIII. 1930 – Rijeka, 24. X. 2013). Diplomirao arhitekturu 1955. na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu (Mladen Kauzlarić), gdje je od 1956. bio asistent. U Rijeci od 1967. zaposlen u birou Interinžinjering, od 1969. u Građevno-projektnom zavodu te od 1974. na Fakultetu graditeljskih znanosti (od 1974. izvanredni, a od 1980. redoviti profesor). Godine 1977. doktorirao na zagrebačkom Arhitektonskome fakultetu, gdje je od 1983. redoviti profesor, od 1986. predstojnik katedre za povijest i teoriju arhitekture; 2001. dodijeljeno mu je počasno zvanje profesor emeritus. Realizirao je niz građevina jedinstvenog arhitektonskog rukopisa od kojih su neke antologijska djela hrvatske arhitekture. Već je 1958. projektirao prvo zapaženo djelo Muzej narodne revolucije BiH na Marin Dvoru u Sarajevu (danas Historijski muzej BiH, s Edom Šmidihenom i Radovanom Horvatom, 1963. izvedba; nagrada »Viktor Kovačić« 1963), apstraktnu kompoziciju jednostavnih, čistih oblika, oslanjajući se na tada prevladavajući internacionalni stil.

Povezani zapisi