Radovan Nikšić (1920 – 1987)
Radovan Nikšić (1920 – 1987)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 43836

Nikšić, Radovan, hrvatski arhitekt (Karlovac, 31. V. 1920 – Zagreb, 1. III. 1987). Diplomirao 1943. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu; doktorirao 1978. Od 1966. profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, član JAZU (danas HAZU) od 1986. Autor mnogobrojnih stambenih, javnih i obrazovnih ustanova u kojima primjenjuje princip racionalne organizacije prostora i oblikovanja. U suradnji s N. Kučanom projektirao je 1961. jedno od antologijskih djela hrvatske suvremene arhitekture, zgradu Radničkog sveučilišta »Moša Pijade« (danas Otvoreno sveučilište).

Povezani zapisi