Danilo Blanuša (1903 – 1987)
Danilo Blanuša (1903 – 1987)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 8076

Blanuša, Danilo, hrvatski matematičar i fizičar (Osijek, 7. XII. 1903 – Zagreb, 8. VIII. 1987). Studirao elektrotehniku u Zagrebu (1921–22), a nastavio i diplomirao u Beču 1934. Godine 1926–29. izvanredno studirao teoretsku fiziku i matematiku. Doktorirao 1943. iz područja Besselovih funkcija, a habilitirao se iste godine na Tehničkom fakultetu (od 1956. Elektrotehnički fakultet) u Zagrebu. Izvanredni profesor matematike na Tehničkom fakultetu u Zagrebu (1944), a od 1949. redoviti profesor te predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku. Redoviti član JAZU (danas HAZU) od 1958. i Austrijske akademije znanosti (Österreichische Akademie der Wissenschaften) od 1974. Dobio je Nagradu za životno djelo (1974).

Povezani zapisi