Aleksandar Bresztyenszky (1843 – 1904)
Aleksandar Bresztyenszky (1843 – 1904)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 9430

Bresztyenszky, Aleksandar (Šandor Brešćenski), hrvatski pravni pisac i političar (Prečec, 6. IX. 1843 – Pleso, danas dio Velike Gorice, 9. V. 1904). Studirao pravo u Zagrebu i Budimpešti, gdje je doktorirao 1868. Kao unionist (madžaron) preuzeo je Katedru hrvatsko-ugarskoga privatnog prava, građanskog parničnog i izvanparničnog postupka na Pravoslovnoj akademiji, poslije Pravnom fakultetu u Zagrebu 1869–94., kojega je bio dekan 1884–85., a 1880–81. bio je i rektor zagrebačkog Sveučilišta. Nakon istupanja iz Unionističke stranke umirovljen je 1894. pa se posvetio publicističkomu radu i prišao oporbi.