Gustav Baron (1847 – 1914)
Gustav Baron (1847 – 1914)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 1361

Baron, Gustav, vjerski pisac (Kutina, 16. X 1847 — Zagreb, 18. III 1914). Osnovnu školu pohađao je u Kutini, Bjelovaru i Koprivnici, gimnaziju u Požegi i Zagrebu, a teologiju studirao u Zagrebu i Beču te doktorirao 1876. u Zagrebu. God. 1873. zaređen je za svećenika. Bio je nadstojnik, profesor grčkog jezika, logike i psihologije te vjeroučitelj u nadbiskupijskom liceju u Zagrebu (1873–1878). Na Teološkom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta predavao je 1877. istočne jezike kao docent, zatim kao izvanredni (1878) i redoviti profesor (1881–1897). God. 1882/1883. i 1891 1892. bio je dekan fakulteta, a 1885/1886. rektor Sveučilišta. Sudjelovao je u upravi Zagrebačke nadbiskupije: od 1895. je kanonik, zatim rektor bogoslovnog sjemeništa (1897–1907) i generalni vikar (1912–1914). Zauzimanjem J. J. Strossmayera imenovan je 1887. papinskim komornikom.

Povezani zapisi