Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba