1) Folklorna glazba u Međimurju 1959.; 2) Malorca dances, 3) Švicarska narodna muzika.
1) Folklorna glazba u Međimurju 1959.; 2) Malorca dances, 3) Švicarska narodna muzika.