Alegorija Ribarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiuranje)
Alegorija Ribarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiuranje)