Govor prilikom otvorenja retrospektivne izložbe Lj. Babića
Govor prilikom otvorenja retrospektivne izložbe Lj. Babića