Govori izrečeni dne 19. listopada 1899 kod instalacije rektora
Govori izrečeni dne 19. listopada 1899 kod instalacije rektora