Čovjek kao težnja i zadatak
Čovjek kao težnja i zadatak