Prikazano 1-30 od 1628 zapisa
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
3
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
4
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
5
Alegorija Industrije za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Industrije za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
6
Alegorija Poljodjeljstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Poljodjeljstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
7
Alegorija Ribarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiuranje)
Alegorija Ribarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiuranje)
8
Alegorija Rudarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Rudarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
9
Alegorija Stočarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Stočarstva za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
10
Alegorija Trgovine za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Trgovine za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
11
Alegorija Umjetnog obrta za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
Alegorija Umjetnog obrta za zgradu Jugoslavenske banke (danas Croatia osiguranje)
12
Anton / [Menci Clement Crnčić].
Anton / [Menci Clement Crnčić].
13
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
14
Antun Gustav Matoš
Antun Gustav Matoš
15
[Antun Gustav Matoš] / [Menci Clement Crnčić].
[Antun Gustav Matoš] / [Menci Clement Crnčić].
16
Apolon Delfijski - skica za timpanon Umjetničkog paviljona
Apolon Delfijski - skica za timpanon Umjetničkog paviljona
17
Apolon Musagetes - skica za timpanon Umjetničkog paviljona
Apolon Musagetes - skica za timpanon Umjetničkog paviljona
18
Apolon Pythoctonos - skica reljefa za timpanon Umjetničkog paviljona
Apolon Pythoctonos - skica reljefa za timpanon Umjetničkog paviljona
19
arhitektonska fotografija
arhitektonska fotografija
20
Atelijer Rudolfa Valdeca - modeli skulptura za Trgovačko obrtničku komoru
Atelijer Rudolfa Valdeca - modeli skulptura za Trgovačko obrtničku komoru
21
Atlas - sadreni model
Atlas - sadreni model
22
Auguste Rodin
Auguste Rodin
23
Autokarikatura
Autokarikatura
24
Autokarikatura / Menci Cl. C. [Clement Crnčić].
Autokarikatura / Menci Cl. C. [Clement Crnčić].
25
Autoportret
Autoportret
26
Autoportret
Autoportret
27
Baba pred kućom (Goveđari)
Baba pred kućom (Goveđari)
28
Babogretkinje.
Babogretkinje.
29
Balun
Balun
30